Algemene voorwaarden

Met het bevestigen van een reservering bij de Bed & Breakfast ‘Burghmalsen’ (hierna ‘de B&B’) worden deze Algemene Voorwaarden van kracht. Deze zijn van toepassing op alle gasten van de B&B (hierna ‘de gasten’).

De gasten dienen een vaste woon- en verblijfplaats te hebben en moeten zich bij aanvang registreren bij de eigenaren van de B&B (hierna ‘de eigenaren’) met een geldig identiteitsbewijs. Er zal geen fotokopie worden gemaakt van dit identiteitsbewijs.

Het is niet toegestaan om te roken in de B&B. Open vuur (bijvoorbeeld aansteken van kaarsen) is ook niet toegestaan.

De check-in in de B&B is tussen 16.00 en 19.00 uur. Uitchecken is vóór 10.30 uur. Het ontbijt is tussen 8.00 en 09.30 uur. De gasten worden verzocht om direct bij aanvang aan te geven hoe laat zij de volgende dag wensen te ontbijten. Op verzoek kan van de ontbijttijden worden afgeweken mits dit tijdig met de eigenaren besproken wordt. Het is ook mogelijk om de kamer te huren zonder ontbijt. Het is bij een tweepersoons reservering niet mogelijk dat één van de twee gasten ontbijt neemt.

Deze B&B is niet geschikt voor baby’s en kleine kinderen en er is slechts plaats voor maximaal 2 personen. Indien de gasten deze voorwaarde negeren en op het moment van de check-in met meer dan 2 personen en/of met baby’s en kleine kinderen verschijnen dan zullen de eigenaren de gasten de toegang tot de B&B weigeren en dienen de gasten het volledige bedrag van de reservering aan de eigenaren te betalen.

De totale oppervlakte van de B&B is 35 m2.

Er zijn geen huisdieren welkom in de B&B aangezien de eigenaren zelf huisdieren hebben, o.a. honden en paarden.

Voor uw en onze veiligheid zijn er op en rond het huis beveiligingscamera’s opgehangen.

De gasten dienen zich naar behoren te gedragen in de B&B. De eigenaren kunnen de gasten, bij overtreding van de Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de B&B ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van de verblijfskosten. Indien de gasten na de check-in zonder toestemming met meer dan 2 personen of met baby’s en kleine kinderen in de B&B zullen verblijven dan zullen de eigenaren de gasten eveneens met onmiddellijke ingang de toegang tot de B&B ontzeggen, zonder restitutie van de verblijfskosten.

De administratie van de eigenaren is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.

RESERVERING EN BEVESTIGING
De reservering van de kamer vindt plaats door middel van het reserveringssysteem op de website van de B&B www.burghmalsen.nl. Er worden hierbij geen reserveringskosten in rekening gebracht. Een reservering kan ook telefonisch of per e-mail worden gemaakt, maar de gasten zullen hierbij altijd door de eigenaren worden verzocht om de reservering ook via het reserveringssysteem van de website in te dienen en definitief te maken.
De reservering is pas definitief als deze is bevestigd door de gasten en de eigenaren. De bevestigingse-mail is leidend.

BETALING
De totaalkosten van het verblijf dienen door de gasten voorafgaand aan het verblijf te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van de B&B. Dit geldt tot uiterlijk 7 dagen vóór het verblijf. Binnen 7 dagen dient de betaling direct bij aankomst in de B&B contant plaats te vinden. Indien het bedrag per bankrekeningnummer wordt voldaan dan moet dat op het moment van inchecken zichtbaar op de rekening staan van de B&B.

De tarieven voor uw  overnachting in de B&B zijn op de website van de B&B www.burghmalsen.nl en daarnaast in de bevestigingse-mail te lezen.

ANNULERING
Indien de gasten onverhoopt de reservering dienen te annuleren dan worden zij zeer vriendelijk verzocht om dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de eigenaren per mail post@burghmalsen.nl of door telefonisch contact op te nemen met de eigenaren.

De eigenaren kiezen er bewust voor om de gasten zo min mogelijk drempels op te werpen. Om die reden kan een overnachting in de B&B tot slechts 48 uur voor de inchecktijd kosteloos geannuleerd worden. De gasten dienen zich bij een annulering van enkele weken tot een paar dagen voor de incheckdatum wel te realiseren dat de eigenaren de kamer op een dergelijke korte termijn naar alle waarschijnlijkheid niet meer verhuurd zullen krijgen. De eigenaren verzoeken de gasten dan ook zeer vriendelijk om hier bewust rekening mee te houden.

Mochten de gasten toch moeten annuleren dan gelden de volgende regels:

  • Bij annulering vanaf 48 uur tot 24 uur voor de inchecktijd betalen de gasten 50% van het volledige bedrag van de reservering.
  • Bij annulering vanaf 24 uur voor de inchecktijd, betalen de gasten 100% van het volledige bedrag van de reservering.
  • Het verschuldigde bedrag dient bij een annulering binnen 7 dagen na de annulering aan de B&B te zijn overgemaakt.

In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden hebben de eigenaren ten alle tijden het recht om de reservering te annuleren. Onder overmacht of onvoorziene omstandigheden wordt onder meer verstaan dat de B&B niet meer geschikt is voor de verhuur, bijvoorbeeld in geval van wateroverlast, overstroming of brand. In een dergelijk geval zullen de eigenaren – indien gewenst door de gasten – meehelpen met het zoeken naar een alternatieve accommodatie. De eigenaren kunnen echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de kosten die voortvloeien uit een dergelijke annulering. Eventuele betalingen door de gasten voor het verblijf worden voor 100% teruggestort.

AANSPRAKELIJKHEID
De eigenaren zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van de eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
Alle risico’s met betrekking tot het verblijf in de B&B zijn voor rekening van de gasten en de eigenaren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel dat voortvloeit uit een verblijf in de B&B.

Beschadigingen en vermissingen van onroerende en roerende zaken in en rond de B&B dienen door de gasten direct te worden gemeld en te worden vergoed aan de eigenaren.

Bij verlies van de sleutel van de B&B zullen alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gasten van de B&B in rekening worden gebracht door de eigenaren.

Juli  2020